Don Getty Wildlife Photography | Chukar
8 photos

Chukars,
Alectoris chukar

Chukar_Z2F3920

"Alectoris chukar", "Antelope Island State Park", Chukar, Utah

Chukar_Z2F3877

"Alectoris chukar", "Antelope Island State Park", Chukar, Utah

Chukar_Z2F3719

"Alectoris chukar", "Antelope Island State Park", Chukar, Utah

Chukar_45T6956

Chukar

Chukar_45T6946

Chukar

Chukar_45T6843

Chukar

Chukar_Z2F6902

Chukar

Chukar_D4B4293

Chukar