Don Getty Wildlife Photography | Ibis, White
8 photos

White Ibis,
Eudocimus albus

Ibis_White_Z2F2734

Ibis_White_Z2F2734

Ibis_White_Z2F0329

Ibis_White_Z2F0329

Ibis_White_Z2F0275

Ibis_White_Z2F0275

Ibis_White_Z2F0165

Ibis_White_Z2F0165

Ibis_White_Z2F0045

Ibis_White_Z2F0045

Ibis_White_D4B9792

Ibis_White_D4B9792

Ibis_White_D4B9435

Ibis_White_D4B9435

Ibis_White_D4B7663

Ibis_White_D4B7663