Don Getty Wildlife Photography | Hyena, Striped
2 photos

Striped Hyena,
Hyaena hyaena

Hyena_Str_Z2F0425

"Hyaena hyaena", Hyena, Kenya, "Lake Nakuru National Park", Striped

Hyena_Str_Z2F0453

"Hyaena hyaena", Hyena, Kenya, "Lake Nakuru National Park", Striped