2 photos

Caribou,
Rangifer tarandus

Caribou_SCN001

Caribou_SCN001

Caribou_45T6102

Alaska, Antlers, Caribou, "Denali National Park", "Rangifer tarandus"