1 photos

White-eyed Vireo,
Vireo griseus

Vireo_WE_2C8A8995

"White-eyed Vireo", "Vireo griseus"