13 photos

Egyptian Goose,
Alopochen aegyptiacus

Goose_E_Z2F0412

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", "Ngorongoro Crater", Tanzania

Goose_E_Z2F4301

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", Kenya, "Masai Mara National Reserve"

Goose_E_Z2F4299

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", Kenya, "Masai Mara National Reserve"

Goose_E_Z2F0502

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", Kenya, "Lake Nakuru National Park"

Goose_E_Z2F0496

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", Kenya, "Lake Nakuru National Park"

Goose_E_45T1531

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", Kenya, "Masai Mara National Reserve"

Goose_E_45T1503

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", Kenya, "Masai Mara National Reserve"

Goose_E_45T1474

"Alopochen aegyptiacus", "Goose, Egyptian", Kenya, "Masai Mara National Reserve"

Goose_E_MG_5626

Goose_E_MG_5626

Goose_E_SCN004

Goose_E_SCN004

Goose_E_SCN003

Goose_E_SCN003

Goose_E_SCN002

Goose_E_SCN002

Goose_E_SCN001

Goose_E_SCN001