1 photos

Northern Saw-whet Owl,
Aegolius acadicus

Owl_Saw-Whet_SCN001

Owl_Saw-Whet_SCN001