3 photos

Eastern Screech Owl,
Otus asio

Owl_EstScr_D4B0432

Owl_EstScr_D4B0432

Owl_EstScr_D4B0418

Owl_EstScr_D4B0418

Owl_EstScr_D4B0377

Owl_EstScr_D4B0377